ARGUS - princip mjerenja

Povezane stranice: «12345»

Mogućnosti mjerenja sustavom ARGUS:

  Prostorni oblik deformiranog lima - 3D koordinate na površini nakon deformacije
  Stupanj deformacije - u jednoj ili više faza deformiranja
  Stanjenje stijenke - mjerenje lokalne redukcije debljine lima
  Detekcija kritičnih zona - na temelju krivulje tečenja

Kratki prikaz pripreme površine za mjerenje oblikovanja limova sustavom ARGUS:

NextPrevious
argus6
Faze mjerenja deformacije lima korištenjem beskontaktnog optičkog sustava ARGUS:
  Priprema modela i sustava - nanošenje rastera na nedeformirani lim, deformiranje, odabir i podešavanje objektiva
  Kalibracija sustava - provodi se usporedo sa snimanjem modela
  Snimanje modela - snimanje deformirane forme sa nekoliko strana
  Analiza snimaka - automatizirana fotogrametrijska analiza
argus_limovi
Priprema modela i sustava - nanošenje rastera na nedeformirani lim, raster se deformira zajedno sa površinom lima
argus_deformacija_rastera
Priprema modela i sustava - uvećani detalj modela sa nanesenim rasterom prije i nakon deformacije
argus_auto_limarija
Primjer pripremljenog uzorka - primjena u auto industriji
argus_hidro_forming
Primjer pripremljenog uzorka - analiza HydroForming procesa oblikovanja cijevi
argus_auto_spona

Ilustracija deformacije markiranog lima:

NextPrevious
argus_blank_alat
Prvi korak - montaža pripremljenog ravnog lima (blank) u alat za deformiranje limova
argus_alat_deformiranje
Drugi korak - postupak deformiranja lima (u jednoj ili više faza)
argus_alat_forma
Treći korak - vađenje iz alata za oblikovanje lima i priprema za fotogrametrijsko snimanje deformirane forme
argus_limovi
Usporedba - nedeformirana i deformirana forma spremna za fotogrametrijsko mjerenje sustavom ARGUS

Fotografiranje deformiranog oblika lima:

NextPrevious
argus_snimanje
argus_snimanje_1
argus_snimanje_2
argus_snimanje_3
argus_oblik_redukcija_debljine
Rezultati mjerenja - deformirani oblik, zone stanjenja stijenke, tenzor deformacija...
[si-contact-form form="2" ]