ARGUS – rezultati mjerenja

Povezane stranice: «12345»

Globalni rezultati ARGUS mjerenja:

    Oblik – verifikacija deformirane forme sa CAD podacima
    Lokalno stanjenje – s obzirom na centralnu liniju lima
    Tenzor deformacija – za detekciju kritično deformiranih zona

Oblik i lokalno stanjenje stijenke lima:

 

Optimizacija alata u kritičnoj zoni:

 

Usporedba sa numeričkim simulacijama:

  
 
ARGUS – brzi izbornik

 
<< Izbornik deformacijskih sustava

 

Povezane stranice: «12345»