ARAMIS - princip mjerenja

Povezane stranice:« 123456 »

Mogućnosti mjerenja sustavom ARAMIS:

  2D - sustav koristi jednu kameru - za mjerenje planarnih pomaka i deformacija
  3D - sustav koristi obje kamere - za mjerenje prostornog oblika, pomaka i deformacija modela

Kratki prikaz pripreme epruveta za mjerenje površinskih deformacija sustavom ARAMIS 3D:

NextPrevious
aramis_kamere
Faze mjerenja površinskih deformacija korištenjem beskontaktnog optičkog sustava ARAMIS 3D:
  Priprema modela i sustava - nanošenje rastera, odabir i podešavanje objektiva, postavljanje epruvete u vidno polje kamera
  Kalibracija sustava - automatizirana fotogrametrijska kalibracija kamera
  Snimanje modela - snimanje svake od faza opterećivanja
  Analiza snimaka - digitalna korelacija, računanje pomaka i deformacija
  Prikaz i obrada rezultata - generiranje izvještaja, slika i videa mjerenja
aramis_sprejanje_2
Priprema modela - nanošenje pravilnog ili stohastičkog rastera na površinu mjernog objekta
aramis_epruvete_2
Priprema modela - deformacija rastera prati deformaciju površine mjernog objekta
aramis_flc_uzorci
Snimanje modela - kontinuirano snimanje modela kroz sve faze prirasta sile
aramis_kidalica
Snimanje modela - mjerna postava sustava ARAMIS 3D za statički vlačni pokus
aramis_3_point_bending
Snimanje modela - mjerna postava sustava ARAMIS za savijanje u tri točke
aramis_kidalica_tenzometri
Snimanje modela - ispitivanje gotovih komponenti na statičkoj ili dinamičkoj kidalici

Kamere snimaju deformaciju rastera na površini opterećenog modela:

NextPrevious
raster-0000
Šareni uzorak na površini deformira se zajedno sa epruvetom.
raster-0003
Radi se o tankom sloju boje koji ne očvršćuje uzorak i lako se skida.
raster-0006
raster-0009
raster-0012
raster-0015
raster-0018
raster-0021
raster-0022

Korelacijski operator traži ista područja u lijevoj i desnoj slici:

NextPrevious
facete-zoom-0000
Površina slike podijeli se u manje dijelove (facete).
facete-zoom-0003
Slika je tako podijeljena da svaka faceta u lijevoj kameri ima odgovarajuću facetu u desnoj kameri (križić je dodan za lakšu orijentaciju)
facete-zoom-0006
Za pronalaženje istih područja u lijevoj i desnoj slici koriste se korelacijski operatori.
facete-zoom-0009
Deformacija facete odgovara deformaciji na površini modela.
facete-zoom-0012
Deformacijska analiza je u potpunosti automatizirana.
facete-zoom-0015
facete-zoom-0018
facete-zoom-0021
facete-zoom-0022

Praćenje deformacije iste zone u svakoj od kamera:

NextPrevious
majorstrain_facete-zoom-0000
Rezultati mjerenja sustavom ARAMIS 3D su oblik, pomaci i deformacije na površini objekta mjerenja.
majorstrain_facete-zoom-0003
Boja u slikama predstavlja iznos glavnih deformacija (epsilon1).
majorstrain_facete-zoom-0006
Prikaz direktno na slikama objekta služi za lakšu vizualizaciju zona velikih gradijenata deformacija odnosno naprezanja.
majorstrain_facete-zoom-0009
majorstrain_facete-zoom-0012
majorstrain_facete-zoom-0015
majorstrain_facete-zoom-0018
majorstrain_facete-zoom-0021
majorstrain_facete-zoom-0022
[si-contact-form form="2" ]